سەرەتا   |    دەربارە   |    پەیوەندی   |    دەستەی نوسەران   |    من نحن   |    اتصل بنا
       
  ☀️ئافره تانی له خواترس ئاوا بون🔥
گۆڕینی فۆنت☀️ئافره تانی له خواترس ئاوا بون🔥

💥به ئافره تێکی له خواتر سیان وت ؟ 
✍حه ز له مردن ده که یت 
ئه ویش وتی 
نه خێر 
وتیان 
بۆ چی حه زناکه ی 
🌎ووتی ----من ئه گه ر سه ر پێچی ئاده میزاد ێکم کردبێت حه زناکه م ڕووبه ڕوی ببمه وه.... 
چجای حه زبکه م بگه ڕێمه وه بۆلای خوا. که سه رپێچی زۆریم کردوه

{📚الجامع لشعب الائيمان (٢/٥٠٦)

📝عرفان عبدالله

 1484

  • زۆرترین بینراو
  • نوێترین بابەت
Top
Facebook YouTube Twitter Instagram