سەرەتا   |    دەربارە   |    پەیوەندی   |    دەستەی نوسەران   |    من نحن   |    اتصل بنا
       
  ڕەوشــتـــی پێغەمبەر ﷺ
گۆڕینی فۆنتڕەوشــتـــی پێغەمبەر ﷺ 

هیچ ڪات جنێوی بەڪەس نەداوە👌
هەروەها هیچ ڪات نەفرینی لەڪەس نەڪردوە✋

جارێڪ لەغەزادا پێیان وت ئەی پێغەمبەر خوا ﷺ خۆزگە نەفرینی دوژمنانت بڪردایە ئەویش فەرموی☟ 
" من بۆ ڕەحمەت و بەزیی نێردراوم ، نەڪ بۆ لەعنەت و نەفرین ڪردن "😍✋

-لەگەڵ خێزانەڪانی یاری دەڪرد
-لەگەڵ هەژاران نانی دەخوارد 😃
خۆی لەسفرە و شوێنی دانیشتن جیا نەدەڪردەوە💕
(بخاری و مسلم )

- سۆعبەت و خۆشی دەڪرد 😍
- بەڵام جگە لەڕاستی چی تری نە دەوت😍✋
- بەبێ ئەوەی دەنگ بەرز بڪاتەوە پێدەڪەنی😊
- زوڵمی لەڪەس نەدەڪرد ✋
- عورزی لەهەر ڪەسێ ڪە عوزری بۆ بهێنایێتەوە قەبوڵ دەڪرد 👍

- هەرچی ئامادە بوایە لە خــواردن دەیخوارد🙌
- هەرچی بۆی دەســت بدایە لەبەری دەڪرد👐
- جارێ عەبا و جارێ بوردی یەمانی و جارێ جبەی خوری چێنراو... (بخاری و مسلم )

- هەموو ڪات دەچوە داوەتی هەژاران و نەداران بەلاشیەوە عەیب و عار نەبوو ... (ترمذی ، ابن ماجە)

- زۆر بەحەیابوو😍
_چاوی نەدەخسـتە ناوچاوی ڪەس
وەڵامی خزمەتکار و ئازادی وەڪ یــەڪ دەداوە 😊... 
( بخاری و مسلم )

- پێلاوی دەدوریەوە ، ڪەوشی پینە دەڪرد ، لەڪاری ناوماڵدا یارمەتی خێزانەڪانی دەدا 😍. 
(رواە احمد وبخاری)🌸

❤اللَّهُم صَلِّ علـــى مُحَمَّد وَعلَى آلِ مُـــــحَمد❤ 640

  • زۆرترین بینراو
  • نوێترین بابەت
Top
Facebook YouTube Twitter Instagram Google Plus