سەرەتا   |    دەربارە   |    پەیوەندی   |    دەستەی نوسەران   |    من نحن   |    اتصل بنا
       
  👈چه‌ند زانیاریه‌ك له‌ سه‌ر قورئانی پیرۆز.
گۆڕینی فۆنت👈چه‌ند زانیاریه‌ك له‌ سه‌ر قورئانی پیرۆز....

ژماره‌ی ئایه‌ته‌كانی قورئان 6236 
ژماره‌ی سوره‌ته‌كانی قورئان 114
ژماره‌ی ووشه‌كانی قورئان 77934
ووشه‌ی [اللە ] زۆرترین جار ناوی هاتوه‌ كه‌ 1697 جار له‌ قورئان هاتوه‌
گه‌وره‌ترین سوره‌تی قورئان [البقرە]یه‌ 
بچوكترین سوره‌تی قورئان [الكوثر]
دریژترین ئایه‌ت ئایه‌تی 182 ی سوره‌تی [البقرە] یه‌ 
گه‌وره‌ترین ئایه‌ت لای خوای گه‌وره‌ [ئاية الكورسي] یه‌
گه‌وره‌ترین سوره‌ت [الفاتحە] یه‌
له‌ قورئاندا ووشه‌ی دونیا 115 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی اخيرة 115 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی ملائكە88 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی شیاطين 88 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الناس 50 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الانبياء 50 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی ابليس 11 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الاستعاذة من ابليس 11 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی زكاة 88 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی بركة 88 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی محمد 4 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی شريعة 4 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی امراة 24 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی رجل 24 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الحياة 145 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الموت 145 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی السلام 50 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الطيبات 50 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الشدة 102 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الصبر 102 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی المصيبة 75 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی الشكر 75 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ى الجزاء 117 جار هاتوه‌ ...
له‌ قورئاندا ووشه‌ی المغفرة 234 جار هاتوه‌ ...

وصل اللە وسلم علی نبینا محمد ..

 1813

  • زۆرترین بینراو
  • نوێترین بابەت
Top
Facebook YouTube Twitter Instagram